Informace

___________________________________________________________________________________

provozovatel:  Kolinger s.r.o. ,  Voctářova č.ev. 679, 18000   Praha 8,    ič: 27197590,   dič: CZ27197590
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 103738